La vida es demasiado corta

η ζωή είναι πολύ σύντομη για σκάκι μωρό μου...

29/05/2015 by in category Diccionario, Pasatiempo with 0 and 9
Home > Entradas > El Español > Diccionario > LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA EL AJEDREZ

Το σκάκι είναι ένα ιδιαίτερα πνευματικό επιτραπέζιο παιχνίδι για δύο παίκτες. Παίζεται σε τετράγωνο ταμπλό, που λέγεται σκακιέρα, πάνω στην οποία οι παίκτες μετακινούν, ο ένας τα 16 λευκά πιόνια κι ο άλλος τα 16 μαύρα, σε εναλλάξ κινήσεις, μία προς μία.

El ajedrez es un juego entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas móviles –siendo las de un jugador de color claro, llamadas blancas, y las de su oponente de color oscuro, llamadas negras– que se colocan sobre un tablero dividido en 64 escaques.

El peón es el alma del ajedrez
François-André Danican Philidor

el Rey negro (R)
ο μαύρος Βασιλιάς (Ρ)

1 pieza/πιόνι

la Dama negra (B)
η μαύρη Βασίλισσα (Β)

1 pieza/πιόνι

las Torres negras (T)
οι μαύροι Πύργοι (Π)

2 piezas/πιόνια

los Alfiles negros (A)
μαύροι Αξιωματικοί (Α)

2 piezas/πιόνια

los Caballos negros (C)
οι μαύροι Ίπποι (Ι)

2 piezas/πιόνια

los Peones negros (P)
οι μαύροι Στρατιώτες (Σ)

8 piezas/πιόνια

el Rey blanco (R)
ο λευκός Βασιλιάς (Ρ)

1 pieza/πιόνι

la Dama blanca (B)
η λευκή Βασίλισσα (Β)

1 pieza/πιόνι

las Torres blancas (T)
οι λευκοί Πύργοι (Π)

2 piezas/πιόνια

los Alfiles blancos (A)
οι λευκοί Αξιωματικοί (Α)

2 piezas/πιόνια

los Caballos blancos (C)
οι λευκοί Ίπποι (Ι)

2 piezas/πιόνια

los Peones blancos (P)
οι λευκοί Στρατιώτες (Σ)

8 piezas/πιόνια

Η Σκακιέρα

Η σκακιέρα είναι ένας τετράγωνος πίνακας που διαμορφώνεται από 8 κάθετες και 8 οριζόντιες λωρίδες δημιουργώντας έτσι 64 όμοια τετράγωνα χρωματισμένα εναλλάξ σε άσπρα και μαύρα. Οι οκτώ κάθετες στήλες αριθμούνται, από αριστερά προς τα δεξιά, με τα μικρά γράμματα της αλφαβήτου της γλώσσας των παικτών (α έως και θ). Οι οριζόντιες λωρίδες αριθμούνται με τους αριθμούς από 1 έως και 8 (όπου η 1 είναι η κάτω 1η σειρά του παίκτη και 8η η πλησιέστερη στον αντίπαλο). Έτσι έχουμε την δυνατότητα να ονοματίζουμε τα τετράγωνα της σκακιέρας σύμφωνα με την αλγεβρική σκακιστική γραφή και το σημαντικότερο να ονοματίζονται οι κινήσεις των πιονιών.

El tablero de ajedrez

El tablero de ajedrez es un cuadrado subdividido en 64 casillas o escaques iguales (8×8), también cuadradas, alternativamente de color claro y de color oscuro. Columna es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman alineando éstas verticalmente respecto a los jugadores. Se nombran con letras minúsculas de la a a la h, comenzando desde la primera columna izquierda con respecto al bando de las piezas blancas. Fila es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman alineando éstas horizontalmente respecto a los jugadores. Se nombran con números del 1 al 8, comenzando desde la primera fila con respecto al bando de las piezas blancas.

Σοβαροί στη γωνιά τους, οι παίχτες
καθοδηγούν τα αδιάφορα πιόνια.
Η σκακιέρα τα κρατάει ως το πρωί
στα απροσπέλαστά της όρια,
μέσα εκεί που αντιμάχονται δυο χρώματα.

En su grave rincón, los jugadores
rigen las lentas piezas. El tablero
los demora hasta el alba en su severo
ámbito en que se odian dos colores.

Ασθενικός βασιλιάς, λοξός αξιωματικός,
φρενήρης βασίλισσα, ευθύς πύργος ,
πολυμήχανος στρατιώτης απάνω στην
ασπρόμαυρη πορεία ψάχνει ο ένας τον άλλο
και συγκρούονται σ’ επίμονη μάχη.

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.

Στο κέντρο, τα πιόνια αναδίνουν
μια προσήλωση μαγευτική: πύργος ομηρικός,
ευκίνητο άλογο, πάνοπλη βασίλισσα,
ακρινός βασιλιάς, πλάγιος πάντα αξιωματικός,
επιθετικοί στρατιώτες.

Adentro irradian mágicos rigores
las formas: torre homérica, ligero
caballo, armada reina, rey postrero,
oblicuo alfil y peones agresores.

Δεν ξέρουν πως το σίγουρο χέρι
του παίχτη τους ρυθμίζει τη μοίρα,
δεν ξέρουν πως μια τρομαχτική
νομοτέλεια ελέγχει τις αποφάσεις
και τη διαδρομή τους.

No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.

Όταν θ’ αποσυρθούν οι παίχτες,
όταν πια θα τους έχει εξαντλήσει
ο χρόνος,
η τελετή δε θα ‘χει διακοπεί.

Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito.

Αλλά κι ο ίδιος ο παίχτης είναι αιχμάλωτος
(η έκφραση είναι του Ομάρ)
μιας άλλης σκακιέρας
με μαύρες νύχτες και άσπρες μέρες.

También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero
de negras noches y blancos días.

Απ’ την Ανατολή πρωτάναψε τούτος ο πόλεμος
που σήμερα απλώνεται σ’ ολόκληρη τη γη.
Κι όπως το άλλο, έτσι και το παιχνίδι αυτό,
τέλος δεν έχει.

En el Oriente se encendió esta guerra
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.
Como el otro, este juego es infinito.

Jorge Luis Borges | El Hacedor | 1960

Ο Θεός κινεί τον παίχτη κι αυτός τα πιόνια.
Μα άραγε ποιος Θεός, πίσω από το Θεό,
κινάει το νήμα
της σκόνης και του χρόνου,
του ονείρου και της αγωνίας;

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonías?

Χόρχε Λουίς Μπόρχες | Ο Δημιουργός | 1960

Vocabulario

jaque σαχ
jaque mate σαχ-ματ
ahogado πατ (ισοπαλία)
enroque ροκέ
el escaque το τετράγωνο
la movimiento η κίνηση
…vertical …κάθετη
…horizontal …οριζόντια
…diagonal …διαγώνια
…en ángulo …γάμα
el juego το παιχνίδι
la estrategia η στρατηγική
la apertura το άνοιγμα (ξεκίνημα)
la táctica η τακτική
el cronometraje ο χρονομετρητής

Como jugar ajedrez

Reglas de juego

Οι κανόνες του παιχνιδιού

© griegos aficionados a la lengua española