¡Que viva la Ñ!

Ζήτω το Ñ!

01/08/2014 by in category Diccionario with 0 and 6
Home > Entradas > El Español > Diccionario > ¡QUE VIVA LA Ñ!

Ñ: το σύμβολο των ισπανόφωνων

Στα μοναστήρια και αργότερα στα τυπογραφεία, προσπαθούσαν να εξοικονομήσουν χώρο κατά τη διάρκεια της αντιγραφής και τοποθέτησης των χαρακτήρων. Έτσι η αλληλουχία ΝΝ αντιστοιχούσε σε μια κυματιστή γραμμή (σαν την περισπωμένη) πάνω από ένα κανονικού μεγέθους γράμμα Ν: το Ñ.

Το Ñ είναι το δέκατο έβδομο γράμμα του ισπανικού αλφαβήτου. Είναι γένους θηλυκού (la eñe). Δεν υπάρχει στο βασικό λατινικό αλφάβητο και ηχητικά, προσομοιάζει τον αέρα που βγαίνει από τη μύτη και αρθρώνεται τη στιγμή που το πίσω μέρος της γλώσσας ακουμπά τον ουρανίσκο.

Ñ: el símbolo de hispanidad.

En los monasterios y después en las imprentas se tenía la costumbre de economizar letras para ahorrar esfuerzo en las tareas de copiado y colocación de caracteres. Así, la secuencia NN se escribía con una línea muy pequeña denominada virgulilla encima de una N de tamaño normal: Ñ.

La Ñ es la decimoséptima letra del alfabeto español. Su nombre es femenino: la eñe. No pertenece al alfabeto latino básico y representa un sonido en que significa que el aire escapa a través de la nariz y es articulada con parte media o trasera de la lengua contra el paladar óseo.

1991: ο «πόλεμος» με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 1991 ξέσπασε ένας πραγματικός πολιτιστικός πόλεμος, όταν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) προέτρεψε ορισμένους κατασκευαστές υπολογιστών να προχωρήσουν στην παραγωγή πληκτρολογίων στα οποία θα απουσίαζε το γράμμα «ñ», αγνοώντας τον υπάρχοντα κανονισμό που εμπόδιζε να διατίθενται στην Ισπανία προϊόντα για υπολογιστές που να μην λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα χαρακτηριστικά σύμβολα του συστήματος γραφής της ισπανικής γλώσσας. Η ΕΟΚ έκρινε τη διάταξη αυτή ως ένα αποτελεσματικό μέτρο για την προάσπιση της αρχής της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας.

Όπως ήταν αναμενόμενο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις απ’ όλο τον ισπανόφωνο κόσμο, με πρώτη αυτήν της RAE (Βασιλική Ακαδημία της Ισπανίας). Η εξαφάνιση των «ñ» από τα πληκτρολόγια –διακήρυξε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε το 1991– « αποτελεί μια ξεκάθαρη επίθεση στην επίσημη γλώσσα μας».

Για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η προστασία του «ñ» –ως πολιτιστική εξαίρεση– η ισπανική κυβέρνηση, επικαλούμενη τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, εξέδωσε σχετικό βασιλικό διάταγμα στις 23 Απριλίου του 1993.

Πηγές: wikipedia.org

¡esto es un escándalo!

Es escandaloso que la CEE se haya atrevido a proponer a España la eliminación de la eñe (…) sólo por razones de comodidad comercial (…) Los autores de semejante abuso y de tamaña arrogancia deberían saber que la eñe no es una antigualla arqueológica, sino todo lo contrario: un salto cultural de una lengua romance que dejó atrás a las otras al expresar con una sola letra un sonido que en otras lenguas sigue expresándose con dos.

 

Gabriel García Márquez,
premio Nobel de Literatura 1982

Vocabulario (palabras con ñ)

niño/niña αγόρι/κορίτσι
cariño στοργή
cumpleaños γενέθλια
sueño όνειρο
señor/señora κύριος/κυρία
muñeca κούκλα

Una publicidad Uruguaya!

La importancia de llamarse Ñ

Uso en ordinadores

Para los sistemas en los cuales no hay teclado en español se hace lo siguiente:

  • En muchos sistemas se puede conseguir pulsando ~ y posteriormente la n. (~) + (n) = (ñ).
  • En los computadores con sistema operativo Apple se puede escribir presionando [Option]-n y posteriormente ingresando N o n.
  • En los sistemas operativos con Microsoft Windows se puede escribir ñ (minúscula) presionado ALT + 0241 (o 164) teniendo el BloqNum activado. Para la Ñ (mayúscula) ALT + 0209 (o 165).
  • En el programa Microsoft Word, si se emplea el Unicode, el número hexadecimal para obtener la letra ñ es: 00f1 o bien 00F1. Escriba cualquiera de estos dos grupos de cuatro caracteres, y con el cursor inmediatamente a la derecha del número 1, pulse las teclas Alt X. Para obtener la letra Ñ, el número hexadecimal es 00d1 o bien 00D1. En sentido inverso, si usted tiene una ñ, puede pulsar –con el cursor inmediatamente a la derecha de dicha letra­– las teclas Alt X, y obtendrá: 00F1. Algo similar ocurre con la Ñ, y también con cualquier otra letra del abecedario.
  • En caracteres HTML se expresa con los códigos: &Ntilde (Ñ) y &ntilde (ñ).

Ñ y acentos en Windows y Mac

© griegos aficionados a la lengua española